Klapna za kontrolu dima EK-JZ - Kontrola dima uz maksimalan učinak

nazad na pregled
Datum

17.02.2022

Rubrika

Štampa / Proizvodi

Usavršili smo klapnu za kontrolu dima EK-JZ, koja je svoje kvalitete već dokazala širom sveta. Klapna za kontrolu dima sa CE sertifikatom može se upotrebiti u zidovima, šahtovima ili kanalima. Pošto je posebno konstruisana za upotrebu i u zidovima šahtova sa jednostranom oblogom za potrebe izvlačenja dima i toplote iz požarnih sektora po spratovima, predstavlja idealan proizvod za sisteme ventilacije u nadpritisku, sa mehaničkom izvlačenjem vazduha. Ona se naravno može uporebiti i u vatrootportnim kanalima za odimljavanje ili podzemnim garažama. Najvažnije karakteristike:


• Klapna za kontrolu dima EK-JZ izrađena je od kalcijum silikatnih ploča koje su otporne na visoke temperature i poseduje
   dvokomponentni koncept zaptivanja u cilju najboljeg mogućeg zaptivanja, kao i posebno koncipiranu aerodinamičnu
   strukturu lamela. Klapna za kontrolu dima EK-JZ se može aktivirati ručno ili automatski.
• Klapna je dostupna u nominalnim širinama u rasponu od 200 mm do 1.200 mm i nominalnim visinama u rasponu od
   230 mm do 2.030 mm, koje se mogu kombinovati prema potrebama.
• Klapna za kontrolu dima EK-JZ može da ivlači preko 87.000 m3 dimnih gasova po satu.
• Klapna za kontrolu dima EK-JZ ispunjava zahteve nivoa pritiska 2 (-1000 do 500 Pa).
• Ugradnja je brza i laka zahvaljujući pravougaonim spoljašnjim dimenzijama bez prepusta.
• Umesto na uobičajenom rastojanju do ivice od 75 mm, klapna EK-JZ se može ugraditi na izuzetno malom rastojanju od
   3-5 mm do noseće tavanice, zahvaljujući čemu se slobodni preseci otvorene klapne maksimalno povećavaju.
• Zahvaljujući veretikalnoj konstrukciji po prvi put se i u uskim vertikalnim kanalima mogu postići veliki slobodni preseci sa
   brzinama do 20 m/s.

Link do stranice sa informacijama o proizvodu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150