small_tab1_Serie EN
EN_1
EN_2
small_tab1_Serie EN
EN_1
EN_2

EN

Za preciznu regulaciju normalnog i velikog konstantnog zapreminskog protoka

Pravougaoni automatski regulatori protoka za regulaciju dovodnog vazduha ili otpadnog vazduha u sistemima sa konstantnim protokom vazduha

 • Pogodan za zapreminske protoke do 12.096 m³/h ili 3.360 l/s
 • Zapreminski protok vazduha se može podešavati preko eksterne skale, bez upotrebe alata
 • Velika preciznost regulacije
 • Nema potrebe za vršenjem merenja na licu mesta prilikom puštanja u rad
 • Podesno za brzine protoka vazduha do 8 m/s
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Zvučna izolacija za smanjenje buke koju generiše kućište
 • Dodatni prigušivač tipa TX za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha
 • Izmenjivač toplote sa toplom vodom tipa WT za dogrevanje vazduha
 • Pokretač za prebacivanje između zadatih vrednosti

Primena

Primena

 • Pravougaoni CONSTANTFLOW CAV regulatori tipa EN za preciznu regulaciju dovodnog vazduha ili otpadnog vazduha u sistemima sa konstantnim protokom vazduha
 • Automatska regulacija protoka vazduha bez eksternog napajanja
 • Pojednostavljena realizacija projekata sa narudžbinama na osnovu nominalne veličine

Posebne odlike

 • Zapreminski protok vazduha se može podešavati preko eksterne skale; bez upotrebe alata
 • Velika preciznost regulacije zapreminskog protoka
 • Svi položaji ugradnje
 • Pravilan rad čak i u slučaju nepovoljnih uslova nastrujavanja ili uslova niz vazdušnu struju (potrebna dužina sekcije ravnog nastrujavanja 1,5 D i 0,5 D niz vazdušnu struju)

Opis

Varijante

 • EN: Regulator protoka vazduha
 • EN-D: Regulator protoka vazduha sa zvučnom izolacijom
 • Uređaji sa zvučnom izolacijom i/ili dodatnim prigušivačem zvuka tipa TX za stroge zahteve u pogledu zaštite od buke
 • Nije moguća naknadna ugradnja zvučne izolacije

Konstrukcija

 • Pocinkovani čelični lim
 • P1: Bojeno pulverizacijom, srebrno siva (RAL 7001)

Delovi i karakteristike

 • Regulator spreman za puštanje u rad
 • Klapna sa ležajevima za lako pokretanje
 • Meh kao amortizer vibracija
 • Bregasta ploča sa lisnatom oprugom
 • Skala sa strelicom za podešavanje zadate vrednosti zapreminskog protoka vazduha
 • Aerodinamičke funkcije svakog uređaja se proveravaju pre isporuke na specijalnoj liniji za baždarenje

Dodatni pribor

 • Min/Maks pokretači: Pokretači za prebacivanje između minimalne i maksimalne zadate vrednosti zapreminskog protoka
 • Varijabilni pokretači: Pokretači za kontinuirano podešavanje zapreminskog protoka vazduha ili za prebacivanje između minimalne i maksimalne zadate vrednosti zapreminskog protoka
 • Retrofit kompleti: Pokretači i pribor za ugradnju

Korisni dodaci

 • Dodatni prigušivač tipa TX
 • Izmenjivač toplote tipa WT

Konstrukcijske karakteristike

 • Pravougaono kućište
 • Prirubnice na obe strane, podesno za povezivanje na vazdušni kanal

Materijali i površine

 • Kućište i lopatica klapne od pocinkovanog čeličnog lima
 • Lisnata opruga od nerđajućeg čelika
 • Poliuretanski mehovi
 • Klizni ležajevi sa PTFE premazom


EN-D

 • Zvučna izolacija izrađena od pocinkovanog čeličnog lima
 • Gumeni profil za izolaciju buke koja se prenosi preko konstrukcije
 • Izolacija od mineralne vune


Mineralna vuna

 • U skladu sa EN 13501, klasa građevinskog materijala A2, nezapaljivo
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU

Tehničke informacije

 • Order code
en
en
en

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

Uputstva za rukovanje

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150