small_tab1_Serie RN
RN_1
small_tab1_Serie RN
RN_1

RN

Za preciznu regulaciju konstantnog zapreminskog protoka

Okrugli automatski regulatori protoka za regulaciju dovodnog vazduha ili otpadnog vazduha u sistemima sa konstantnim protokom vazduha

 • Zapreminski protok vazduha se može podešavati preko eksterne skale, bez upotrebe alata
 • Velika preciznost regulacije
 • Nema potrebe za vršenjem merenja na licu mesta prilikom puštanja u rad
 • Podesno za brzine protoka vazduha do 12 m/s
 • Svi položaji ugradnje; ne zahteva održavanje
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Zvučna izolacija za smanjenje buke koju generiše kućište
 • Dodatni prigušivač tipa CA, CS ili CF za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha
 • Toplovodni izmenjivač toplote tipa WL i električni grejač vazduha tipa EL za dogrevanje vazduha
 • Pokretač za prebacivanje između zadatih vrednosti

Primena

Primena

 • Okrugli CONSTANTFLOW CAV regulatori tipa RN za preciznu regulaciju dovodnog vazduha ili otpadnog vazduha u sistemima sa konstantnim protokom vazduha
 • Automatska regulacija protoka vazduha bez eksternog napajanja
 • Pojednostavljena realizacija projekata sa narudžbinama na osnovu nominalne veličine
 • Zadata vrednost zapreminskog protoka vazduha se može podešavati preko eksterne skale
 • Prebacivanje između Vmin i Vmaks uz primenu opcionog pokretača

Posebne odlike

 • Zapreminski protok vazduha se može podešavati preko eksterne skale; bez upotrebe alata
 • Velika preciznost regulacije zapreminskog protoka
 • Svi položaji ugradnje

Opis

Varijante

 • RN-S: Regulator protoka vazduha kompaktne visine
 • RN: Regulator protoka vazduha
 • RN-D: Regulator protoka vazduha sa zvučnom izolacijom
 • RN-FL: Regulator protoka vazduha sa prirubnicama na oba kraja
 • RN-D-FL: Regulator protoka vazduha sa zvučnom izolacijom i prirubnicama na oba kraja
 • Uređaji sa zvučnom izolacijom i/ili dodatnim prigušivačem zvuka tipa CA, CS ili CF za stroge zahteve u pogledu zaštite od buke
 • Nije moguća naknadna ugradnja zvučne izolacije

Konstrukcija

 • Pocinkovani čelični lim
 • P1: Bojeno pulverizacijom, srebrno siva (RAL 7001)
 • A2: Nerđajući čelik

Delovi i karakteristike

 • Regulator spreman za puštanje u rad
 • Klapna sa ležajevima za lako pokretanje
 • Meh kao amortizer vibracija
 • Bregasta ploča sa lisnatom oprugom
 • Skala sa strelicom za podešavanje zadate vrednosti zapreminskog protoka vazduha
 • Aerodinamičke funkcije svakog uređaja se proveravaju pre isporuke na specijalnoj liniji za baždarenje
 • Pravilan rad čak i u slučaju nepovoljnih uslova nastrujavanja (potrebna dužina sekcije ravnog nastrujavanja 1,5 D)

Dodatni pribor

 • Min/Maks pokretači: Pokretači za prebacivanje između minimalne i maksimalne zadate vrednosti zapreminskog protoka
 • Varijabilni pokretači: Pokretači za kontinuirano podešavanje zapreminskog protoka vazduha ili za prebacivanje između minimalne i maksimalne zadate vrednosti zapreminskog protoka
 • Retrofit kompleti: Pokretači i pribor za ugradnju

Dodaci

 • Zaptivke na oba kraja (fabrički montirane)
 • Kontra prirubnice na oba kraja

Korisni dodaci

 • Dodatni prigušivač tipa CA, CS ili CF
 • Izmenjivač toplote tipa WL
 • Električni grejač vazduha tipa EL

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Priključna prirubnica pogodna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • Priključna prirubnica sa žljebom za zaptivku (RN-P1/80 bez žljeba)
 • RN-FL: Okrugle prirubnice u skladu sa EN 12220

Materijali i površine

 • Kućište i lopatica klapne od pocinkovanog čeličnog lima
 • Lisnata opruga od nerđajućeg čelika
 • Poliuretanski mehovi
 • Klizni ležajevi sa PTFE premazom


RN-D

 • Zvučna izolacija izrađena od pocinkovanog čeličnog lima
 • Gumeni profil za izolaciju buke koja se prenosi preko konstrukcije
 • Izolacija od mineralne vune


Mineralna vuna

 • U skladu sa EN 13501, klasa građevinskog materijala A2, nezapaljivo
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU

Tehničke informacije

 • Order code
rn
rn
rn
rn

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150