small_tab1_Serie VFC
VFC_1
VFC_2
VFC_3
small_tab1_Serie VFC
VFC_1
VFC_2
VFC_3

VFC

Za male brzine protoka vazduha

Okrugli mehanički automatski regulatori protoka za regulaciju dovodnog vazduha ili otpadnog vazduha u sistemima sa konstantnim protokom vazduha i niskom brzinom protoka vazduha

 • Podesno za brzine protoka vazduha od 0,8 m/s
 • Veoma jednostavno puštanje u rad
 • Zapreminski protok vazduha se može podešavati preko okruglog dugmeta i skale na kućištu
 • Jednostavna nadogradnja pokretača za sisteme sa promenljivim protokom vazduha
 • Svi položaji ugradnje; ne zahteva održavanje
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Dodatni prigušivač tipa CA, CS ili CF za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha
 • Toplovodni izmenjivač toplote tipa WL i električni grejač vazduha tipa EL za dogrevanje vazduha
 • Pokretač za sisteme sa promenljivim protokom vazduha Vmin / Vmaks prebacivanje

Primena

Primena

 • Okrugli CONSTANTFLOW CAV regulatori tipa VFC za preciznu regulaciju dovodnog vazduha ili otpadnog vazduha u sistemima sa konstantnim protokom vazduha
 • Automatska regulacija protoka vazduha bez eksternog napajanja
 • Za male brzine protoka vazduha
 • Pojednostavljena realizacija projekata sa narudžbinama na osnovu nominalne veličine

Posebne odlike

 • Zapreminski protok vazduha se može podešavati preko eksterne skale; bez upotrebe alata
 • Moguća jednostavna nadogradnja pokretača
 • Pravilan rad čak i u slučaju nepovoljnih uslova nastrujavanja ili uslova niz vazdušnu struju (potrebna dužina sekcije ravnog nastrujavanja 1,5 D)
 • Svi položaji ugradnje
 • Aerodinamičke funkcije svakog uređaja se proveravaju pre isporuke na specijalnoj liniji za baždarenje

Opis

Delovi i karakteristike

 • Regulator spreman za puštanje u rad
 • Klapna sa ležajevima za lako pokretanje
 • Meh kao amortizer vibracija
 • Lisnata opruga
 • Okruglo dugme sa strelicom za podešavanje zapreminskog protoka vazduha
 • Zaptivka

Dodatni pribor

 • Min/Maks pokretači: Pokretači za prebacivanje između minimalne i maksimalne zadate vrednosti zapreminskog protoka
 • Varijabilni pokretači: Pokretači za kontinuirano podešavanje zapreminskog protoka vazduha

Korisni dodaci

 • Dodatni prigušivač tipa CA, CS ili CF
 • Izmenjivač toplote tipa WL
 • Električni grejač vazduha tipa EL

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Priključna prirubnica sa zaptivkom za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • Klapna sa ležajevima za lako pokretanje i specijalnim mehovima

Materijali i površine

 • Kućište izrađeno od pocinkovanog čeličnog lima
 • Klapna i ostali delovi od visokokvalitetne plastike, u skladu sa UL 94, V1; u skladu sa DIN 4102, klasifikacija građevinskog materijala B2
 • Lisnata opruga od nerđajućeg čelika
 • Poliuretanski mehovi

Tehničke informacije

 • Order code
vfc
vfc
vfc
vfc

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150