00258902_0
RFD-SIRIUS


00258917_0
RFD-SIRIUS, uređaj za regulaciju protoka vazduha


00258907_0
RFD-SIRIUS, integrisane merne cevi


00134479_0
Okrugli difuzori


00144729_0
Horizontalno vrtložno istrujavanje


00272446_0
RFD-Sirius, traverza za ugradnju


00258902_0
00258917_0
00258907_0
00134479_0
00144729_0
00272446_0

RFD-SIRIUS

RFD-SIRIUS je element za distribuciju vazduha u kombinaciji sa uređajem za regulaciju varijabilnog protoka.

RFD-SIRIUS se koristi u sistemima ventilacije i klimatizacije za regulaciju protoka vazduha prema potrebama korisnika i kao element za distribuciju vazduha.

 • RFD nominalne veličine: 160, 200, 250, 315 and 400
 • SIRIUS nominalne veličine: 125, 160, 200 and 250
 • Opseg zapreminskog protoka: 4,7 do 171,3 l/s ili 17 do 617 m³/h
 • Za ubacivanje vazduha
 • Ugradnja u ravni sa tavanicom, sa rozetnom, pogodan i za spuštenu ugradnju
 • Ulazni upravljački signal preko MP busa, LonWorks FTT-10A, Modus RTU ili preko analognog signala
 • Integrisani element akustičke izolacije
 • Veliki stepen indukcije rezultira umanjenjem temperatirnih razlika i brzine vazduha
 • Idealan za oblast komfora


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Vidljivi deo difuzora se može isporučiti sa bojenjem u bilo koju RAL CLASSIC boju

Primena

Primena

 • Za ubacivanje vazduha u zone komfora u slučajevima kada je potrebno regulisati vazduh koji se ubacuje
 • Varijanta sa rozetnom je pogodna za spuštenu ugradnju
 • Efikasan vazdušni vrtlog stvara visoku indukciju i na taj način se brzo smanjuje temperaturna razlika i brzina vazduha
 • Regulacija protoka vazduha u zatvorenom krugu sa eksternim napajanjem
 • Merenje pada pritiska pomoću integrisanih cevčica

Posebne odlike

 • RFD SIRIUS kombinuje funkcije uređaja za regulaciju protoka vazduha, prigušivača zvuka, plenumske kutije i istrujnog elementa u jednoj jedinici.
 • Nizak nivo zvučne snage je idealan za zone komfora.
 • Za sve vrste plafonskih sistema, podesan i za vidljivu ugradnju
 • Merenje pada pritiska pomoću integrisanih cevčica

Nominalne veličine

 • RFD: 160, 200, 250, 315 i 400
 • SIRIUS: 125, 160, 200 i 250

Primena

 • Za ubacivanje vazduha u zone komfora u slučajevima kada je potrebno regulisati vazduh koji se ubacuje
 • Varijanta sa rozetnom je pogodna za spuštenu ugradnju
 • Efikasan vazdušni vrtlog stvara visoku indukciju i na taj način se brzo smanjuje temperaturna razlika i brzina vazduha
 • Regulacija protoka vazduha u zatvorenom krugu sa eksternim napajanjem
 • Merenje pada pritiska pomoću integrisanih cevčica

Posebne odlike

 • RFD SIRIUS kombinuje funkcije uređaja za regulaciju protoka vazduha, prigušivača zvuka, plenumske kutije i istrujnog elementa u jednoj jedinici.
 • Nizak nivo zvučne snage je idealan za zone komfora.
 • Za sve vrste plafonskih sistema, podesan i za vidljivu ugradnju
 • Merenje pada pritiska pomoću integrisanih cevčica

Nominalne veličine

 • RFD: 160, 200, 250, 315 i 400
 • SIRIUS: 125, 160, 200 i 250

Opis

Varijante

Istrujna ploča

 • RFD-R: Okrugla istrujna ploča
 • RFD-Q: Kvadratna istrujna ploča
 • RFD-*-D: Istrujna ploča sa rozetnom


Regulacione komponente

 • BC0
 • BL0
 • BM0
 • BM0-J6


Za informacije o regulacionim komponentama pogledajte tipove kompaktnih kontrolera.

Delovi i karakteristike

 • Okrugla ili kvadratna maska difuzora
 • Istrujna ploča sa radijalno postavljenim fiksnim usmerivačima vazduha.
 • Regulaciona komponenta se može pomerati napred-nazad

Dodaci

Regulacija promenljivog protoka vazduha sa elektronskim kompaktnim regulatorom za priključivanje eksternog upravljačkog signala i signala stvarne vrednosti za integraciju u centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU).

 • Mrežni napon 24 V AC/DC
 • Interfejs signala zavisi od odabrane varijante regulacione komponente
 • Regulacija promenljivog ili konstantnog protoka vazduha
 • Protok se meri pomoću principa dinamičkog merenja
 • Opseg zapreminskog protoka: pribl. 10 – 100 % nominalnog zapreminskog protoka


Odstupanje od radnog opsega:

 •  10 – 20 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 25%
 •  20 – 40 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 10%
 • 40 – 100 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 4%


Električna veza pomoću kabla ili utičnice, u zavisnosti od odabrane varijante regulacione komponente.

Konstrukcijske karakteristike

 • Priključna prirubnica pogodna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180

Materijali i površine

 • Istrujna ploča i plenumska kutija su izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima
 • Merna jedinica je izrađena od aluminijuma
 • Vidljivi delovi istrujne ploče bojeni su metodom praškastog bojenja u belo - RAL 9010.
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • Akustička obloga na kućištu regulatora

Standardi i smernice

 • Nivo zvučne snage buke koju generiše vazduh meren je u skladu sa EN ISO 5135.
 • Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022

Održavanje

 • Ne zahteva održavanje, pošto konstrukcija i materijali nisu podložni habanju
 • Kontrola i čišćenje u skladu sa VDI 6022

Varijante

Istrujna ploča

 • RFD-R: Okrugla istrujna ploča
 • RFD-Q: Kvadratna istrujna ploča
 • RFD-*-D: Istrujna ploča sa rozetnom


Regulacione komponente

 • BC0
 • BL0
 • BM0
 • BM0-J6


Za informacije o regulacionim komponentama pogledajte tipove kompaktnih kontrolera.

Delovi i karakteristike

 • Okrugla ili kvadratna maska difuzora
 • Istrujna ploča sa radijalno postavljenim fiksnim usmerivačima vazduha.
 • Regulaciona komponenta se može pomerati napred-nazad

Dodaci

Regulacija promenljivog protoka vazduha sa elektronskim kompaktnim regulatorom za priključivanje eksternog upravljačkog signala i signala stvarne vrednosti za integraciju u centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU).

 • Mrežni napon 24 V AC/DC
 • Interfejs signala zavisi od odabrane varijante regulacione komponente
 • Regulacija promenljivog ili konstantnog protoka vazduha
 • Protok se meri pomoću principa dinamičkog merenja
 • Opseg zapreminskog protoka: pribl. 10 – 100 % nominalnog zapreminskog protoka


Odstupanje od radnog opsega:

 •  10 – 20 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 25%
 •  20 – 40 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 10%
 • 40 – 100 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 4%


Električna veza pomoću kabla ili utičnice, u zavisnosti od odabrane varijante regulacione komponente.

Konstrukcijske karakteristike

 • Priključna prirubnica pogodna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180

Materijali i površine

 • Istrujna ploča i plenumska kutija su izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima
 • Merna jedinica je izrađena od aluminijuma
 • Vidljivi delovi istrujne ploče bojeni su metodom praškastog bojenja u belo - RAL 9010.
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • Akustička obloga na kućištu regulatora

Standardi i smernice

 • Nivo zvučne snage buke koju generiše vazduh meren je u skladu sa EN ISO 5135.
 • Zadovoljava higijenske zahteve u skladu sa VDI 6022

Održavanje

 • Ne zahteva održavanje, pošto konstrukcija i materijali nisu podložni habanju
 • Kontrola i čišćenje u skladu sa VDI 6022

Tehničke informacije

Funkcija, Tehnički podaci, Brzi izbor, Opis proizvoda, Šifra za naručivanje

 • Funkcija
 • Tehnički podaci
 • Brzi izbor
 • Opis proizvoda
 • Šifra za naručivanje

Opis rada

RFD SIRIUS kombinuje funkcije uređaja za regulaciju protoka vazduha, prigušivača zvuka, plenumske kutije i istrujnog elementa u jednoj jedinici.

Diferencijalni pritisak se meri pomoću integrisane cevi za merenje i prenosi regulatoru.

Integrisani linearni pokretač podešava lamelu tako da se postigne podešena vrednost.

Konstrukcija difuzora omogućava efikasno upijanje zvuka, što kao posledicu ima nizak nivo buke.

Opis rada

RFD SIRIUS kombinuje funkcije uređaja za regulaciju protoka vazduha, prigušivača zvuka, plenumske kutije i istrujnog elementa u jednoj jedinici.

Diferencijalni pritisak se meri pomoću integrisane cevi za merenje i prenosi regulatoru.

Integrisani linearni pokretač podešava lamelu tako da se postigne podešena vrednost.

Konstrukcija difuzora omogućava efikasno upijanje zvuka, što kao posledicu ima nizak nivo buke.

trox_blau20

RFD nominalne veličine

160, 200, 250, 315, 400 mm

trox_blau20

SIRIUS nominalne veličine

125, 160, 200, 250 mm

trox_blau20

Zapreminski protok

4,7 – 171,4 l/s ili 17 – 617 m³/h

trox_blau20

Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji

–12 do +10 K

RFD nominalne veličine

160, 200, 250, 315, 400 mm

SIRIUS nominalne veličine

125, 160, 200, 250 mm

Zapreminski protok

4,7 – 171,4 l/s ili 17 – 617 m³/h

Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji

–12 do +10 K


Tabele za brzi izbor daju dobar pregled protoka, kao i odgovarajućih nivoa zvučne snage i diferencijalnih pritisaka.

Minimalni protoci odgovaraju slučajevima kada razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji iznosi -6 K.

Maksimalni protoci odgovaraju nivou zvučne snage od približno 50 dB (A).

Tabele za brzi izbor daju dobar pregled protoka, kao i odgovarajućih nivoa zvučne snage i diferencijalnih pritisaka.

Minimalni protoci odgovaraju slučajevima kada razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji iznosi -6 K.

Maksimalni protoci odgovaraju nivou zvučne snage od približno 50 dB (A).

Nivo zvučne snage [dB (A)] – RFD-SIRIUS trox_blau20 Kombinacija V V Δpt Δpt Δpt Δpt trox_blau20 Kombinacija l/s m³/h Pa Pa Pa Pa trox_blau20 Kombinacija l/s m³/h 50 100 200 300 trox_blau20

RFD-160 SIRIUS 125

5

17

≤15

≤15

≤15

15

trox_blau20

RFD-160 SIRIUS 125

14

52

25

27

29

30

trox_blau20

RFD-160 SIRIUS 125

24

87

32

34

36

37

trox_blau20

RFD-160 SIRIUS 125

34

123

36

38

40

42

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 125

7

25

15

17

20

22

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 125

22

80

25

28

31

33

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 125

37

134

30

33

36

38

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 125

53

189

33

36

39

41

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 160

7

25

≤15

15

18

20

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 160

25

90

25

29

32

33

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 160

43

155

31

34

37

39

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 160

61

219

38

41

43

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 160

10

37

≤15

15

18

20

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 160

34

121

23

26

29

31

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 160

57

204

27

31

34

35

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 160

80

288

31

34

37

39

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 200

10

37

20

24

28

30

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 200

39

141

28

32

36

38

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 200

68

245

31

35

39

41

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 200

97

349

37

41

43

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 200

19

68

27

31

36

39

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 200

50

180

29

34

39

42

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 200

81

292

31

35

40

43

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 200

112

404

32

36

41

44

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 250

19

68

18

22

26

28

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 250

52

187

26

30

34

36

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 250

85

305

30

34

38

40

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 250

118

424

32

36

40

42

trox_blau20

RFD-400 SIRIUS 250

27

96

24

29

33

36

trox_blau20

RFD-400 SIRIUS 250

73

263

29

33

38

40

trox_blau20

RFD-400 SIRIUS 250

119

429

31

35

40

42

trox_blau20

RFD-400 SIRIUS 250

166

596

32

36

41

44

Nivo zvučne snage [dB (A)] – RFD-SIRIUS-D trox_blau20 Kombinacija V V Δpt Δpt Δpt Δpt trox_blau20 Kombinacija l/s m³/h Pa Pa Pa Pa trox_blau20 Kombinacija l/s m³/h 50 100 200 300 trox_blau20

RFD-D-160 SIRIUS 125

6

23

22

24

27

28

trox_blau20

RFD-D-160 SIRIUS 125

20

72

29

31

34

35

trox_blau20

RFD-D-160 SIRIUS 125

34

122

32

35

37

38

trox_blau20

RFD-D-160 SIRIUS 125

48

171

34

37

39

40

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 125

9

32

15

18

21

23

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 125

27

97

23

27

30

32

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 125

45

161

27

31

34

36

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 125

63

226

30

33

36

38

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 160

9

32

20

23

26

28

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 160

34

121

28

31

34

36

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 160

58

210

32

35

37

39

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 160

83

299

34

37

40

41

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 160

14

50

≤15

15

19

22

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 160

37

134

19

24

28

31

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 160

61

218

24

28

33

35

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 160

84

303

27

31

36

38

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 200

14

50

20

25

30

32

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 200

47

170

27

32

37

40

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 200

81

290

30

35

40

43

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 200

114

410

32

37

42

45

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 200

25

90

23

29

35

39

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 200

59

214

26

32

38

42

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 200

94

339

27

34

40

44

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 200

129

463

28

35

41

45

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 250

25

90

22

26

29

31

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 250

68

245

28

31

35

37

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 250

111

401

30

34

37

39

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 250

154

556

32

36

39

41

trox_blau20

RFD-D-400 SIRIUS 250

36

128

25

28

31

34

trox_blau20

RFD-D-400 SIRIUS 250

81

291

29

32

34

38

trox_blau20

RFD-D-400 SIRIUS 250

126

454

31

34

37

40

trox_blau20

RFD-D-400 SIRIUS 250

171

617

32

36

38

41

Nivo zvučne snage [dB (A)] – RFD-SIRIUS

Kombinacija V Δpt
Kombinacija l/s m³/h Pa
Kombinacija l/s m³/h 50 100 200 300

RFD-160 SIRIUS 125

5

17

≤15

≤15

≤15

15

RFD-160 SIRIUS 125

14

52

25

27

29

30

RFD-160 SIRIUS 125

24

87

32

34

36

37

RFD-160 SIRIUS 125

34

123

36

38

40

42

RFD-200 SIRIUS 125

7

25

15

17

20

22

RFD-200 SIRIUS 125

22

80

25

28

31

33

RFD-200 SIRIUS 125

37

134

30

33

36

38

RFD-200 SIRIUS 125

53

189

33

36

39

41

RFD-200 SIRIUS 160

7

25

≤15

15

18

20

RFD-200 SIRIUS 160

25

90

25

29

32

33

RFD-200 SIRIUS 160

43

155

31

34

37

39

RFD-200 SIRIUS 160

61

219

38

41

43

RFD-250 SIRIUS 160

10

37

≤15

15

18

20

RFD-250 SIRIUS 160

34

121

23

26

29

31

RFD-250 SIRIUS 160

57

204

27

31

34

35

RFD-250 SIRIUS 160

80

288

31

34

37

39

RFD-250 SIRIUS 200

10

37

20

24

28

30

RFD-250 SIRIUS 200

39

141

28

32

36

38

RFD-250 SIRIUS 200

68

245

31

35

39

41

RFD-250 SIRIUS 200

97

349

37

41

43

RFD-315 SIRIUS 200

19

68

27

31

36

39

RFD-315 SIRIUS 200

50

180

29

34

39

42

RFD-315 SIRIUS 200

81

292

31

35

40

43

RFD-315 SIRIUS 200

112

404

32

36

41

44

RFD-315 SIRIUS 250

19

68

18

22

26

28

RFD-315 SIRIUS 250

52

187

26

30

34

36

RFD-315 SIRIUS 250

85

305

30

34

38

40

RFD-315 SIRIUS 250

118

424

32

36

40

42

RFD-400 SIRIUS 250

27

96

24

29

33

36

RFD-400 SIRIUS 250

73

263

29

33

38

40

RFD-400 SIRIUS 250

119

429

31

35

40

42

RFD-400 SIRIUS 250

166

596

32

36

41

44


Nivo zvučne snage [dB (A)] – RFD-SIRIUS-D

Kombinacija V Δpt
Kombinacija l/s m³/h Pa
Kombinacija l/s m³/h 50 100 200 300

RFD-D-160 SIRIUS 125

6

23

22

24

27

28

RFD-D-160 SIRIUS 125

20

72

29

31

34

35

RFD-D-160 SIRIUS 125

34

122

32

35

37

38

RFD-D-160 SIRIUS 125

48

171

34

37

39

40

RFD-D-200 SIRIUS 125

9

32

15

18

21

23

RFD-D-200 SIRIUS 125

27

97

23

27

30

32

RFD-D-200 SIRIUS 125

45

161

27

31

34

36

RFD-D-200 SIRIUS 125

63

226

30

33

36

38

RFD-D-200 SIRIUS 160

9

32

20

23

26

28

RFD-D-200 SIRIUS 160

34

121

28

31

34

36

RFD-D-200 SIRIUS 160

58

210

32

35

37

39

RFD-D-200 SIRIUS 160

83

299

34

37

40

41

RFD-D-250 SIRIUS 160

14

50

≤15

15

19

22

RFD-D-250 SIRIUS 160

37

134

19

24

28

31

RFD-D-250 SIRIUS 160

61

218

24

28

33

35

RFD-D-250 SIRIUS 160

84

303

27

31

36

38

RFD-D-250 SIRIUS 200

14

50

20

25

30

32

RFD-D-250 SIRIUS 200

47

170

27

32

37

40

RFD-D-250 SIRIUS 200

81

290

30

35

40

43

RFD-D-250 SIRIUS 200

114

410

32

37

42

45

RFD-D-315 SIRIUS 200

25

90

23

29

35

39

RFD-D-315 SIRIUS 200

59

214

26

32

38

42

RFD-D-315 SIRIUS 200

94

339

27

34

40

44

RFD-D-315 SIRIUS 200

129

463

28

35

41

45

RFD-D-315 SIRIUS 250

25

90

22

26

29

31

RFD-D-315 SIRIUS 250

68

245

28

31

35

37

RFD-D-315 SIRIUS 250

111

401

30

34

37

39

RFD-D-315 SIRIUS 250

154

556

32

36

39

41

RFD-D-400 SIRIUS 250

36

128

25

28

31

34

RFD-D-400 SIRIUS 250

81

291

29

32

34

38

RFD-D-400 SIRIUS 250

126

454

31

34

37

40

RFD-D-400 SIRIUS 250

171

617

32

36

38

41


RFD-SIRIUS je element za distribuciju vazduha kombinovan sa uređajem za regulaciju protoka.

Preporučuje se korišćenje plafonskog difuzora sa okruglom ili kvadratnom istrujnom pločom za ubacivanje vazduha u zonama komforne ventilacije.

Fiksne lamele omogućavaju horizontalno vrtložno istrujavanje, čime se postiže visok stepen indukcije.

Difuzor je pogodan za ugradnju u sve vrste spuštenih plafona.

Difuzor se pričvršćuje centralnim zavrtnjem za traverzu (nije potreban alat); traverza se ubacuje u SIRIUS plenumsku kutiju (nije potreban alat) i fiksira se pomoću magneta.

SIRIUS plenumska kutija na sebi ima dva priključka; jedan za povezivanje sa kanalskom mrežom, a drugi za povezivanje istrujne ploče.

SIRIUS plenumska kutija ima dva cilindra; jedan unutar drugog, pri čemu je jedan cilindar perforiran.

Perforirani cilindar se pomera duž nazubljene šipke u zavisnosti od signala koji dolazi od regulatora protoka, na osnovu čega se menja slobodna površina.

Obloga koja pokriva perforirani cilindar ponaša se kao izjednačavajući element.

Ova specijalna konstrukciona karakteristika omogućava izostavljanje bilo kakvog dodatnog prigušivača zvuka.

Posebne odlike

 • RFD SIRIUS kombinuje funkcije uređaja za regulaciju protoka vazduha, prigušivača zvuka, plenumske kutije i istrujnog elementa u jednoj jedinici.
 • Nizak nivo zvučne snage je idealan za zone komfora.
 • Za sve vrste plafonskih sistema, podesan i za vidljivu ugradnju
 • Merenje pada pritiska pomoću integrisanih cevčica

Materijali i površine

 • Istrujna ploča i plenumska kutija su izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima
 • Merna jedinica je izrađena od aluminijuma
 • Vidljivi delovi istrujne ploče bojeni su metodom praškastog bojenja u belo - RAL 9010.
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • Akustička obloga na kućištu regulatora

Dodaci

Regulacija promenljivog protoka vazduha sa elektronskim kompaktnim regulatorom za priključivanje eksternog upravljačkog signala i signala stvarne vrednosti za integraciju u centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU).

 • Mrežni napon 24 V AC/DC
 • Interfejs signala zavisi od odabrane varijante regulacione komponente
 • Regulacija promenljivog ili konstantnog protoka vazduha
 • Protok se meri pomoću principa dinamičkog merenja
 • Opseg zapreminskog protoka: pribl. 10 – 100 % nominalnog zapreminskog protoka


Odstupanje od radnog opsega:

 •  10 – 20 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 25%
 •  20 – 40 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 10%
 • 40 – 100 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 4%


Električna veza pomoću kabla ili utičnice, u zavisnosti od odabrane varijante regulacione komponente.

Tehnički podaci

 • RFD nominalne veličine: 160, 200, 250, 315, 400 mm
 • SIRIUS nominalne veličine 125, 160, 200, 250 mm
 • Zapreminski protok: 4,7 – 171,4 l/s ili 17 – 617 m³/h
 • Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji: -12 do +10 K

Podaci za izbor veličine

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Buka generisana vazduhom

 • LWA _______________________ [dB(A)]

RFD-SIRIUS je element za distribuciju vazduha kombinovan sa uređajem za regulaciju protoka.

Preporučuje se korišćenje plafonskog difuzora sa okruglom ili kvadratnom istrujnom pločom za ubacivanje vazduha u zonama komforne ventilacije.

Fiksne lamele omogućavaju horizontalno vrtložno istrujavanje, čime se postiže visok stepen indukcije.

Difuzor je pogodan za ugradnju u sve vrste spuštenih plafona.

Difuzor se pričvršćuje centralnim zavrtnjem za traverzu (nije potreban alat); traverza se ubacuje u SIRIUS plenumsku kutiju (nije potreban alat) i fiksira se pomoću magneta.

SIRIUS plenumska kutija na sebi ima dva priključka; jedan za povezivanje sa kanalskom mrežom, a drugi za povezivanje istrujne ploče.

SIRIUS plenumska kutija ima dva cilindra; jedan unutar drugog, pri čemu je jedan cilindar perforiran.

Perforirani cilindar se pomera duž nazubljene šipke u zavisnosti od signala koji dolazi od regulatora protoka, na osnovu čega se menja slobodna površina.

Obloga koja pokriva perforirani cilindar ponaša se kao izjednačavajući element.

Ova specijalna konstrukciona karakteristika omogućava izostavljanje bilo kakvog dodatnog prigušivača zvuka.

Posebne odlike

 • RFD SIRIUS kombinuje funkcije uređaja za regulaciju protoka vazduha, prigušivača zvuka, plenumske kutije i istrujnog elementa u jednoj jedinici.
 • Nizak nivo zvučne snage je idealan za zone komfora.
 • Za sve vrste plafonskih sistema, podesan i za vidljivu ugradnju
 • Merenje pada pritiska pomoću integrisanih cevčica

Materijali i površine

 • Istrujna ploča i plenumska kutija su izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima
 • Merna jedinica je izrađena od aluminijuma
 • Vidljivi delovi istrujne ploče bojeni su metodom praškastog bojenja u belo - RAL 9010.
 • P1: Praškasto obojeno, RAL CLASSIC boja
 • Akustička obloga na kućištu regulatora

Dodaci

Regulacija promenljivog protoka vazduha sa elektronskim kompaktnim regulatorom za priključivanje eksternog upravljačkog signala i signala stvarne vrednosti za integraciju u centralni sistem za nadzor i upravljanje (CSNU).

 • Mrežni napon 24 V AC/DC
 • Interfejs signala zavisi od odabrane varijante regulacione komponente
 • Regulacija promenljivog ili konstantnog protoka vazduha
 • Protok se meri pomoću principa dinamičkog merenja
 • Opseg zapreminskog protoka: pribl. 10 – 100 % nominalnog zapreminskog protoka


Odstupanje od radnog opsega:

 •  10 – 20 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 25%
 •  20 – 40 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 10%
 • 40 – 100 % nominalnog zapreminskog protoka: +/- 4%


Električna veza pomoću kabla ili utičnice, u zavisnosti od odabrane varijante regulacione komponente.

Tehnički podaci

 • RFD nominalne veličine: 160, 200, 250, 315, 400 mm
 • SIRIUS nominalne veličine 125, 160, 200, 250 mm
 • Zapreminski protok: 4,7 – 171,4 l/s ili 17 – 617 m³/h
 • Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i temperature vazduha u prostoriji: -12 do +10 K

Podaci za izbor veličine

 • V _______________________ [m³/h]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Buka generisana vazduhom

 • LWA _______________________ [dB(A)]

00244595_0

                                                                              Tip
                                                                                                                                                                  RFD-SIRIUS       Plafonski difuzor
                                                                      

                                                                              Vrsta konstrukcije
                                                                                                                                                                  R       Okrugli difuzor
                                                                                                                                                                  Q       Kvadratni difuzor
                                                                      

                                                                             Konstrukcija
                                                                                    Bez unosa: bez rozeetne
                                                                                                                                                                  D       Sa rozetnom
                                                                      

                                                                              Priključak
                                                                                                                                                                  T       Traverza sa magnetima i setom za brzo pričvršćivanje
                                                                      

                                                                              Nominalna veličina [mm]
                                                                             ∅ priključka za povezivanje na kanal
                                                                                                                                                                                                                                                              125                                                                                            Za istrujne ploče 160 i 200
                                                                                                                                                                                                                                                              160                                                                                            Za istrujne ploče 200 i 250
                                                                                                                                                                                                                                                              200                                                                                            Za istrujne ploče 250 i 315
                                                                                                                                                                                                                                                              250                                                                                            Za istrujne ploče 315 i 400
                                                                             
                                                                             ∅ priključka za povezivanje sa istrujnom pločom (nominalna veličina istrujne ploče)
                                                                                                                                                                                                                                                              160                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              200                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              250                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              315                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              400                                                                                                                                                                   
                                                                      

 

                                                                              Dopunski uređaj (regulaciona komponenta)
                                                                                                                                                                  BC0       Uređaj za regulaciju protoka vazduha sa MP bus interfejsom i analognim interfejsom 0 – 10 V / 2 – 10 V
                                                                                                                                                                  BL0       Uređaj za regulaciju protoka vazduha sa LonWorks FTT-10A interfejsom
                                                                                                                                                                  BM0       Uređaj za regulaciju protoka vazduha sa Modbus RTU interfejsom
                                                                                                                                                                  BM0-J6       Uređaj za regulaciju protoka vazduha sa Modbus RTU interfejsom i RJ12 utičnicom za povezivanje sa X-AIRCONTROL zonskim modulom
                                                                      

                                                                              Signalizacija (može se odabrati samo za BC0)
                                                                                                                                                                  E0       0 – 10 V DC (promenljivi protok)
                                                                                                                                                                  F0       0 – 10 V DC (konstantni protok)
                                                                                                                                                                  E2       2 – 10 V DC (promenljivi protok)
                                                                                                                                                                  F2       2 – 10 V DC (konstantni protok)
                                                                      

                                                                              Zapreminski protok
                                                                                                                                                                  Promenljivi:       Vmin, Vmax                                                                              
                                                                                                                                                                  Konstantni:       Vconst                                                                              
                                                                      

                                                                              Vidljiva površina istrujne ploče
                                                                             Bez unosa: praškasto bojenje, RAL 9010, bela boja
                                                                                                                                                                  P1       Praškasto bojenje (plastifikacija), navesti RAL CLASSIC boju
                                                                      

                                                                                    Stepen sjaja
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       Sve druge RAL boje 70 %
                                                                      

Primer za naručivanje: RFD-SIRIUS-R-D-T/160-250/BC0/E0/60-180/P1-RAL 9016

Vrsta konstrukcije

Okrugli

Konstrukcija

Sa rozetnom

Priključak

Traverza sa magnetima i setom za brzo pričvršćivanje

∅ priključka za povezivanje na kanal

160 mm

Nominalna veličina istrujne ploče

250 mm

Regulaciona komponenta

Uređaj za regulaciju protoka vazduha sa MP bus interfejsom i analognim interfejsom 0 – 10 V / 2 – 10 V

Upravljački ulazni signal

0 – 10 V DC (promenljiv protok)

Zapreminski protok

60 – 180 m³/h

Vidljiva površina istrujne ploče

Praškasto bojenje RAL 9016, čisto bela, stepen sjaja 70 %


Primer za naručivanje: RFD-SIRIUS-Q-T/160-250/BM0/100-160

Vrsta konstrukcije

Kvadratna

Konstrukcija

Bez rozetne

Priključak

Traverza sa magnetima i setom za brzo pričvršćivanje

∅ priključka za povezivanje na kanal

160 mm

Nominalna veličina istrujne ploče

250 mm

Regulaciona komponenta

Uređaj za regulaciju protoka vazduha sa Modbus RTU interfejsom

Upravljački ulazni signal

Modbus RTU

Zapreminski protok

100 – 160 m³/h

Vidljiva površina istrujne ploče

Praškasto bojenje RAL 9010, čisto bela, stepen sjaja 25 %


 

Varijante, Dimenzije i težina

 • Varijante
 • Dimenzije i težina
RFD-SIRIUS-Q trox_blau20 Nominalna veličina ØDA □Q₁ ØD2 Š L₁ V H₂ Aeff m SIRIUS težina RFD težina trox_blau20 Nominalna veličina mm mm mm mm mm mm mm m2 kg kg kg trox_blau20

RFD 160 SIRIUS 125

158

198

123

325

386

175

60

0,0037

9,2

8,5

0,7

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 125

198

248

123

325

386

175

60

0,0066

9,0

8,0

1,0

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 160

198

248

158

360

402

210

60

0,0066

10,5

9,5

1,0

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 160

248

298

158

360

402

210

60

0,0110

10,5

9,0

1,5

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 200

248

298

198

400

435

240

60

0,0110

12,5

11,0

1,5

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 200

313

398

198

400

435

240

60

0,0205

12,9

10,5

2,4

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 250

313

398

248

450

392

290

60

0,0205

14,9

12,5

2,4

trox_blau20

RFD 400 SIRIUS 250

398

498

248

450

392

290

60

0,0280

15,6

12,0

3,6

□Q1 je dostupno kao opcija za sve ØDA jedinice u veličinama 593, 598, 618 i 623

RFD-SIRIUS-Q-D trox_blau20 Nominalna veličina ØDA □Q₁ ØD2 Š L₁ V V2 Aeff m SIRIUS težina RFD težina trox_blau20 Nominalna veličina mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg trox_blau20

RFD 160 SIRIUS 125

158

248

123

325

386

175

80

0,0060

9,4

8,5

0,9

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 125

198

248

123

325

386

175

80

0,0092

9,2

8,0

1,2

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 160

198

248

158

360

402

210

80

0,0092

10,7

9,5

1,2

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 160

248

298

158

360

402

210

80

0,0150

10,7

9,0

1,7

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 200

248

298

198

400

435

240

80

0,0150

12,7

11,0

1,7

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 200

313

398

198

400

435

240

90

0,0265

13,4

10,5

2,9

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 250

313

398

248

450

392

290

90

0,0265

15,4

12,5

2,9

trox_blau20

RFD 400 SIRIUS 250

398

498

248

450

392

290

90

0,0355

16,3

12,0

4,3

□Q1 je dostupno kao opcija za sve ØDA jedinice u veličinama 593, 598, 618 i 623

RFD-SIRIUS-R trox_blau20 Nominalna veličina ØDA ØD₁ ØD2 Š L₁ V H₂ Aeff m SIRIUS težina RFD težina trox_blau20 Nominalna veličina mm mm mm mm mm mm mm m2 kg kg kg trox_blau20

RFD 160 SIRIUS 125

158

197

123

325

386

175

55

0,0037

9,1

8,5

0,6

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 125

198

241

123

325

386

175

55

0,0066

8,9

8,0

0,9

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 160

198

241

158

360

402

210

55

0,0066

10,4

9,5

0,9

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 160

248

295

158

360

402

210

55

0,0110

10,3

9,0

1,3

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 200

248

295

198

400

435

240

55

0,0110

12,3

11,0

1,3

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 200

313

364

198

400

435

240

55

0,0205

12,4

10,5

1,9

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 250

313

364

248

450

392

290

55

0,0205

14,4

12,5

1,9

trox_blau20

RFD 400 SIRIUS 250

398

450

248

450

392

290

55

0,0280

14,9

12,0

2,9

RFD-SIRIUS-R-D trox_blau20 Nominalna veličina ØDA ØD1 ØD2 Š L₁ V V2 Aeff m SIRIUS težina RFD težina trox_blau20 Nominalna veličina mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg trox_blau20

RFD 160 SIRIUS 125

158

250

123

325

386

175

80

0,0060

9,5

8,5

1,0

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 125

198

300

123

325

386

175

80

0,0092

9,3

8,0

1,3

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 160

198

300

158

360

402

210

80

0,0092

10,8

9,5

1,3

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 160

248

350

158

360

402

210

80

0,0150

10,8

9,0

1,8

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 200

248

350

198

400

435

240

80

0,0150

12,8

11,0

1,8

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 200

313

450

198

400

435

240

80

0,0265

13,3

10,5

2,8

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 250

313

450

248

450

392

290

80

0,0265

15,3

12,5

2,8

trox_blau20

RFD 400 SIRIUS 250

398

580

248

450

392

290

80

0,0355

16,1

12,0

4,1

RFD-SIRIUS-Q

Nominalna veličina ØDA □Q₁ ØD2 Š L₁ V H₂ Aeff m SIRIUS težina RFD težina
Nominalna veličina mm m2 kg

RFD 160 SIRIUS 125

158

198

123

325

386

175

60

0,0037

9,2

8,5

0,7

RFD 200 SIRIUS 125

198

248

123

325

386

175

60

0,0066

9,0

8,0

1,0

RFD 200 SIRIUS 160

198

248

158

360

402

210

60

0,0066

10,5

9,5

1,0

RFD 250 SIRIUS 160

248

298

158

360

402

210

60

0,0110

10,5

9,0

1,5

RFD 250 SIRIUS 200

248

298

198

400

435

240

60

0,0110

12,5

11,0

1,5

RFD 315 SIRIUS 200

313

398

198

400

435

240

60

0,0205

12,9

10,5

2,4

RFD 315 SIRIUS 250

313

398

248

450

392

290

60

0,0205

14,9

12,5

2,4

RFD 400 SIRIUS 250

398

498

248

450

392

290

60

0,0280

15,6

12,0

3,6

□Q1 je dostupno kao opcija za sve ØDA jedinice u veličinama 593, 598, 618 i 623


RFD-SIRIUS-Q-D

Nominalna veličina ØDA □Q₁ ØD2 Š L₁ V V2 Aeff m SIRIUS težina RFD težina
Nominalna veličina mm kg

RFD 160 SIRIUS 125

158

248

123

325

386

175

80

0,0060

9,4

8,5

0,9

RFD 200 SIRIUS 125

198

248

123

325

386

175

80

0,0092

9,2

8,0

1,2

RFD 200 SIRIUS 160

198

248

158

360

402

210

80

0,0092

10,7

9,5

1,2

RFD 250 SIRIUS 160

248

298

158

360

402

210

80

0,0150

10,7

9,0

1,7

RFD 250 SIRIUS 200

248

298

198

400

435

240

80

0,0150

12,7

11,0

1,7

RFD 315 SIRIUS 200

313

398

198

400

435

240

90

0,0265

13,4

10,5

2,9

RFD 315 SIRIUS 250

313

398

248

450

392

290

90

0,0265

15,4

12,5

2,9

RFD 400 SIRIUS 250

398

498

248

450

392

290

90

0,0355

16,3

12,0

4,3

□Q1 je dostupno kao opcija za sve ØDA jedinice u veličinama 593, 598, 618 i 623


RFD-SIRIUS-R

Nominalna veličina ØDA ØD₁ ØD2 Š L₁ V H₂ Aeff m SIRIUS težina RFD težina
Nominalna veličina mm m2 kg

RFD 160 SIRIUS 125

158

197

123

325

386

175

55

0,0037

9,1

8,5

0,6

RFD 200 SIRIUS 125

198

241

123

325

386

175

55

0,0066

8,9

8,0

0,9

RFD 200 SIRIUS 160

198

241

158

360

402

210

55

0,0066

10,4

9,5

0,9

RFD 250 SIRIUS 160

248

295

158

360

402

210

55

0,0110

10,3

9,0

1,3

RFD 250 SIRIUS 200

248

295

198

400

435

240

55

0,0110

12,3

11,0

1,3

RFD 315 SIRIUS 200

313

364

198

400

435

240

55

0,0205

12,4

10,5

1,9

RFD 315 SIRIUS 250

313

364

248

450

392

290

55

0,0205

14,4

12,5

1,9

RFD 400 SIRIUS 250

398

450

248

450

392

290

55

0,0280

14,9

12,0

2,9


RFD-SIRIUS-R-D

Nominalna veličina ØDA ØD1 ØD2 Š L₁ V V2 Aeff m SIRIUS težina RFD težina
Nominalna veličina mm kg

RFD 160 SIRIUS 125

158

250

123

325

386

175

80

0,0060

9,5

8,5

1,0

RFD 200 SIRIUS 125

198

300

123

325

386

175

80

0,0092

9,3

8,0

1,3

RFD 200 SIRIUS 160

198

300

158

360

402

210

80

0,0092

10,8

9,5

1,3

RFD 250 SIRIUS 160

248

350

158

360

402

210

80

0,0150

10,8

9,0

1,8

RFD 250 SIRIUS 200

248

350

198

400

435

240

80

0,0150

12,8

11,0

1,8

RFD 315 SIRIUS 200

313

450

198

400

435

240

80

0,0265

13,3

10,5

2,8

RFD 315 SIRIUS 250

313

450

248

450

392

290

80

0,0265

15,3

12,5

2,8

RFD 400 SIRIUS 250

398

580

248

450

392

290

80

0,0355

16,1

12,0

4,1


Primeri ugradnje, Detalji ugradnje, Osnovne informacije i nomenklatura

 • Primeri ugradnje
 • Detalji ugradnje
 • Osnovne informacije i nomenklatura

Ugradnja i puštanje u rad

 • Preporučuje se za prostorije visine do 4,0 m
 • Ugradnja u ravni sa tavanicom; varijanta RFD-*-D je pogodna za spuštenu ugradnju.

Uslovi nastrujavanja

Preciznost zapreminskog protoka ΔV odnosi se na ravnu sekciju kanala uz vazdušnu struju. Kolena, račvanja ili suženja odnosno proširenja kanala dovode do stvaranja turbulencija koje mogu da utiču na merenje.Kolena, račvanja ili suženja odnosno proširenja kanala dovode do stvaranja turbulencija koje mogu da utiču na merenje. Priključci na kanalu, npr. račvanja od glavnog kanala, moraju da ispunjavaju zahteve EN 1505. Neke situacije ugradnje zahtevaju ravnu sekciju kanala uz vazdušnu struju.

Ugradnja i puštanje u rad

 • Preporučuje se za prostorije visine do 4,0 m
 • Ugradnja u ravni sa tavanicom; varijanta RFD-*-D je pogodna za spuštenu ugradnju.

Uslovi nastrujavanja

Preciznost zapreminskog protoka ΔV odnosi se na ravnu sekciju kanala uz vazdušnu struju. Kolena, račvanja ili suženja odnosno proširenja kanala dovode do stvaranja turbulencija koje mogu da utiču na merenje.Kolena, račvanja ili suženja odnosno proširenja kanala dovode do stvaranja turbulencija koje mogu da utiču na merenje. Priključci na kanalu, npr. račvanja od glavnog kanala, moraju da ispunjavaju zahteve EN 1505. Neke situacije ugradnje zahtevaju ravnu sekciju kanala uz vazdušnu struju.

Otvor za ugradnju trox_blau20 Nominalna veličina ØDA Ød Ød trox_blau20 Nominalna veličina Bez rozetne Sa rozetnom trox_blau20 Nominalna veličina mm mm mm trox_blau20

RFD 160

158

175

205

trox_blau20

RFD 200

198

215

245

trox_blau20

RFD 250

248

265

295

trox_blau20

RFD 315

313

330

380

trox_blau20

RFD 400

398

415

480

Otvor za ugradnju

Nominalna veličina ØDA Ød
Nominalna veličina Bez rozetne Sa rozetnom
Nominalna veličina mm

RFD 160

158

175

205

RFD 200

198

215

245

RFD 250

248

265

295

RFD 315

313

330

380

RFD 400

398

415

480


Osnovne dimenzije

ØD [mm]

Spoljni prečnik priključka

ØD₁ [mm]

Spoljni prečnik okrugle istrujne ploče

ØD₂ [mm]

Prečnik okrugle istrujne ploče

ØD₃ [mm]

Prečnik cilindrične plenumske kutije

□Q₁ [mm]

Spoljni prečnik kvadratne istrujne ploče

□Q₂ [mm]

Dimenzije kvadratne istrujne ploče

□Q₃ [mm]

Dimenzije kvadratne plenumske kutije

H₁ [mm]

Rastojanje (visina) između donje ivice spuštenog plafona i donje ivice istrujne ploče

H₂ [mm]

Visina plafonskog difuzora, od donje ivice spuštenog plafona do gornje ivice priključka

H₃ [mm]

Visina plafonskog difuzora sa plenumskom kutijom, od donje ivice spuštenog plafona do gornje ivice plnumske kutije ili priključka

A [mm]

Položaj priključka za vazduh, definisan rastojanjem između ose priključka do donje ivice spuštenog plafona.

C [mm]

Dužina priključka

m [kg]

Težina

Legenda

LWA [dB(A)]

A-vrednovani nivo zvučne snage buke koju generiše vazduh

V [m³/h] i [l/s]

Zapreminski protok

Δtz [K]

Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i vazduha u prostoriji, tj. temperatura vazduha koji se ubacuje minus temeratura u prostoriji.

Δpt [Pa]

Ukupan diferencijalni pritisak

Aeff [m²]

Efektivna površina istrujavanja vazduha


Svi nivoi zvučne snage bazirani su na 1 pW.

Osnovne dimenzije

ØD [mm]

Spoljni prečnik priključka

ØD₁ [mm]

Spoljni prečnik okrugle istrujne ploče

ØD₂ [mm]

Prečnik okrugle istrujne ploče

ØD₃ [mm]

Prečnik cilindrične plenumske kutije

□Q₁ [mm]

Spoljni prečnik kvadratne istrujne ploče

□Q₂ [mm]

Dimenzije kvadratne istrujne ploče

□Q₃ [mm]

Dimenzije kvadratne plenumske kutije

H₁ [mm]

Rastojanje (visina) između donje ivice spuštenog plafona i donje ivice istrujne ploče

H₂ [mm]

Visina plafonskog difuzora, od donje ivice spuštenog plafona do gornje ivice priključka

H₃ [mm]

Visina plafonskog difuzora sa plenumskom kutijom, od donje ivice spuštenog plafona do gornje ivice plnumske kutije ili priključka

A [mm]

Položaj priključka za vazduh, definisan rastojanjem između ose priključka do donje ivice spuštenog plafona.

C [mm]

Dužina priključka

m [kg]

Težina

Legenda

LWA [dB(A)]

A-vrednovani nivo zvučne snage buke koju generiše vazduh

V [m³/h] i [l/s]

Zapreminski protok

Δtz [K]

Razlika između temperature vazduha koji se ubacuje i vazduha u prostoriji, tj. temperatura vazduha koji se ubacuje minus temeratura u prostoriji.

Δpt [Pa]

Ukupan diferencijalni pritisak

Aeff [m²]

Efektivna površina istrujavanja vazduha


Svi nivoi zvučne snage bazirani su na 1 pW.

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Uputstva za rukovanje

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150