small_tab1_Serie VMLK
VMLK_1
VMLK_2
VMLK_3
VMLK_4
small_tab1_Serie VMLK
VMLK_1
VMLK_2
VMLK_3
VMLK_4

VMLK

Za merenje zapreminskog protoka u vazdušnim kanalima sa kontaminiranim vazduhom iz laboratorija

Plastični okrugli uređaji za merenje zapreminskog protoka za određivanje ili praćenje zapreminskog protoka

 • Permanentno merenje zapreminskog protoka
 • Određivanje vrednosti merenja i korišćenje za slave regulatore
 • Za kombinovanje sa LABCONTROL regulacionim komponentama
 • Regulacija protoka vazduha u digestorima putem signala koji se šalju na frekventne pretvarače
 • Preciznost merenja ± 5 % čak i u slučaju nepovoljnih uslova nastrujavanja
 • Kućište od vatrootpornog polipropilena (PPs)
 • Kućište zaptiva prema EN 15727, klasa  C


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Sa prirubnicama na oba kraja

Primena

Primena

 • Okrugli LABCONTROL uređaji za merenje zapreminskog protoka tipa VMLK se koriste automatsko merenje zapreminskog protoka iz digestora i hauba
 • Podesno za kontaminirani vazduh
 • Regulacija protoka vazduha u digestorima putem signala koji se šalju na frekventne pretvarače
 • Jednostavno puštanje u rad, prijem i održavanje
 • Podesno za stalnu ugradnju zbog niskog diferencijalnog pritiska

Posebne odlike

 • Velika preciznost merenja u svim uslovima nastrujavanja
 • Opseg efektivnog pritiska: pribl. 5 – 250 Pa

Opis

Varijante

 • VMLK: Uređaj za merenje zapreminskog protoka
 • VMLK-FL: Uređaj za merenje zapreminskog protoka sa prirubnicama na oba kraja

Delovi i karakteristike

 • Uređaj spreman za puštanje u rad, koji se sastoji od mehaničkih delova i regulacionih komponenti.
 • Senzor diferencijalnog pritiska koji određuje srednju vrednost za merenje zapreminskog protoka; može se skidati radi čišćenja
 • Fabrički montirana regulaciona komponenta kompletno sa ožičenjem i cevima

Dodatni pribor

 • LABCONTROL: Regulacione komponente za sisteme upravljanja vazduhom

Dodaci

 • Kontra prirubnice na oba kraja

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Priključna prirubnica pogodna za sistem vazdušnih kanala u skladu sa DIN 8077
 • Kratko kućište: 392 mm bez prirubnice, 400 mm sa prirubnicom

Materijali i površine

 • Kućište od vatrootpornog polipropilena (PP), vatrootporno (V-0) u skladu sa UL 94
 • Senzor diferencijalnog pritiska (sa elementom za razdvajanje mlaza ili mlaznicom) i klizni ležajevi izrađeni su od polipropilena (PP)

Tehničke informacije

 • Order code

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150