small_tab1_Serie VMRK
VMRK_1
VMRK_2
small_tab1_Serie VMRK
VMRK_1
VMRK_2

VMRK

Za merenje zapreminskog protoka u vazdušnim kanalima sa kontaminiranim vazduhom

Plastični okrugli uređaji za merenje zapreminskog protoka za određivanje ili praćenje zapreminskog protoka

 • Ručno merenje zapreminskog protoka
 • Permanentno merenje zapreminskog protoka
 • Određivanje vrednosti merenja i korišćenje za slave regulatore
 • Transmiter pritiska za automatsko određivanje vrednosti merenja, fabrički montiran kompletno sa ožičenjem i cevima
 • Kućište od vatrootpornog polipropilena (PPs)
 • Kućište zaptiva prema EN 15727, klasa  C


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Sa prirubnicama na oba kraja

Primena

Primena

 • Plastični okrugli uređaji za merenje zapreminskog protoka tipa VMRK se koriste za ručno ili automatsko merenje zapreminskog protoka
 • Podesno za kontaminirani vazduh
 • Jednostavno puštanje u rad, prijem i održavanje
 • Podesno za stalnu ugradnju zbog niskog diferencijalnog pritiska

Posebne odlike

 • Preciznost merenja ± 5 % čak i u slučaju nepovoljnih uslova nastrujavanja
 • Opseg efektivnog pritiska: pribl. 5 – 250 Pa
 • Nizak diferencijalni pritisak od samo  15 – 24 % izmerenog efektivnog pritiska

Opis

Varijante

 • VMRK: Uređaj za merenje zapreminskog protoka
 • VMRK-FL: Uređaj za merenje zapreminskog protoka sa prirubnicama na oba kraja

Delovi i karakteristike

 • Uređaj spreman za puštanje u rad koji se sastoji od mehaničkih delova i opcionalnog transmitera pritiska
 • Senzor diferencijalnog pritiska koji određuje srednju vrednost za merenje zapreminskog protoka; može se skidati radi čišćenja
 • Opcionalni fabrički montirani transmiteri pritiska kompletno sa ožičenjem i cevima
 • Velika preciznost merenja (čak i sa povezanim kolenom R = 1D)

Dodatni pribor

 • Statički transmiter diferencijalnog pritiska
 • TM0 Statički transmiter diferencijalnog pritiska sa LON bus komunikacijom, integracija sa LonWorks
 • ELAB - EC/SC Statički transmiter diferencijalnog pritiska, mogućnost integracije u EASYLAB sistem, korišćenjem signala 0 – 10 V DC ili modula za proširivanje (LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU)

Dodaci

 • Kontra prirubnice na oba kraja

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Priključna prirubnica pogodna za sistem vazdušnih kanala u skladu sa DIN 8077
 • Priključci za cevi sa unutrašnjim prečnikom od 6 mm

Materijali i površine

 • Kućište od vatrootpornog polipropilena (PPs)
 • Senzor diferencijalnog pritiska izrađen od polipropilena (PP)

Tehničke informacije

 • Order code

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150