small_tab1_Serie TVLK
TVLK_1
TVLK_2
TVLK_3
TVLK_4
small_tab1_Serie TVLK
TVLK_1
TVLK_2
TVLK_3
TVLK_4

TVLK

Optimalno za primenu u laboratorijama i digestorima

Plastični okrugli uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha namenjeni za agresivni otpadni vazduh u laboratorijama i proizvodnim postrojenjima

 • Kućište i regulacioni demper (klapna) izrađeni su od vatrootpornog polipropilena
 • Kompaktna izvedba, samo 400 mm dužine
 • Velika preciznost i u slučaju nepovoljnih uslova nastrujavanja
 • Kombinacija sa pokretačima brzog dejstva (sistemi upravljanja vazduhom)
 • Merenje zapreminskog protoka pomoću elementa za razdvajanje mlaza ili mlaznice
 • Cevi senzora na izvlačenje radi jednostavnog čišćenja
 • Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klasa 4
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Sa prirubnicama na oba kraja
 • Plastični dodatni prigušivač tipa CAK za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha

Primena

Primena

 • Okrugli LABCONTROL uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha tipa TVLK, izrađeni od plastike, za regulaciju zapreminskog protoka kod digestora i usisnih hauba
 • Podesno za kontaminirani vazduh
 • Regulacija protoka vazduha u zatvorenom krugu sa eksternim napajanjem
 • Isključni uređaj u vidu prekidača (obaveza drugih lica)

Posebne odlike

 • Velika preciznost i u slučaju nepovoljnih uslova nastrujavanja
 • Integrisani senzor diferencijalnog pritiska koji se izvlači sa mernim otvorima od 3 mm (otporan na prašinu i kontaminaciju)
 • Bez metalnih delova koji bi dolazili u kontakt sa protokom vazduha
 • Izvršeno fabričko podešavanje ili programiranje kao i provera aerodinamičkih funkcija
 • Zapreminski protok kasnije može biti izmeren i naknadno podešen na licu mesta; moguća potreba za korišćenjem dodatnih alata za podešavanje ili softvera za konfiguraciju

Opis

Varijante

 • TVLK: Uređaj za regulaciju promenljivog protoka vazduha
 • TVLK-FL: Uređaj za regulaciju promenljivog protoka vazduha sa priključnim prirubnicama na oba kraja

Delovi i karakteristike

 • Uređaj spreman za puštanje u rad, koji se sastoji od mehaničkih delova i regulacionih komponenti.
 • Senzor diferencijalnog pritiska koji određuje srednju vrednost za merenje zapreminskog protoka; može se skidati radi čišćenja
 • Lamela regulatora protoka
 • Fabrički montirane regulacione komponente kompletno sa ožičenjem i cevima
 • Aerodinamičke funkcije svakog uređaja se proveravaju pre isporuke na specijalnoj liniji za baždarenje
 • Uređaj poseduje nalepnicu sa testiranja sa relevantim podacima

Dodatni pribor

 • LABCONTROL: Regulacione komponente za sisteme upravljanja vazduhom
 • Univerzalni regulator: Regulator, transmiter diferencijalnog pritiska i pokretači za specijalne primene

Dodaci

 • Kontra prirubnice na oba kraja

Korisni dodaci

 • Plastični dodatni prigušivač zvuka tipa CAK za visoke zahteve u pogledu zaštite od buke

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Kratko kućište: 392 mm bez prirubnice, 400 mm sa prirubnicom
 • Priključna prirubnica pogodna za sistem vazdušnih kanala u skladu sa DIN 8077
 • Obe priključne prirubnice su istog prečnika (250 mm)
 • Indikator položaja lamele regulatora protoka spolja na nastavku osovine

Materijali i površine

 • Kućište i regulacioni demper (klapna) izrađeni su od vatrootpornog polipropilena (PP), zapaljivost u skladu sa UL 94, V-0
 • Senzor diferencijalnog pritiska (sa elementom za razdvajanje mlaza ili mlaznicom) i klizni ležajevi izrađeni su od polipropilena (PP)
 • Zaptivka regulacionog dempera (klapne) izrađena od termoplastičnih elastomera (TPE)

Tehničke informacije

 • Order code
tvlk
tvlk
tvlk

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150