small_tab1_Serie TVM
TVM_1
TVM_2
TVM_3
small_tab1_Serie TVM
TVM_1
TVM_2
TVM_3

TVM

Za sisteme dvostrukih vazdušnih kanala

Pravougaoni uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha za dvostruke vazdušne kanale namenjeni su za regulaciju dovodnog vazduha u objektima sa dvostrukim sistemima promenljivog protoka vazduha i visokim zahtevima u pogledu zaštite od buke

 • Individualna regulacija temperature za svaku prostoriju ili zonu
 • Vrlo efikasan integrisani prigušivač
 • Elektronske regulacione komponente za različite primene (Compact i Universal)
 • Podesni za brzine protoka vazduha do 13 m/s
 • Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klasa 4
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  A


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Zvučna izolacija za smanjenje buke koju generiše kućište
 • Dodatni prigušivač tipa TS za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha

Primena

Primena

 • VARYCONTROL uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha za dvostruke vazdušne kanale tipa TVM namenjeni su za regulaciju protoka dovodnog vazduha u dvostrukim sistemima sa promenljivim ili konstantnim protokom vazduha
 • Regulacija protoka vazduha u zatvorenom krugu sa eksternim napajanjem
 • Za maksimalni komfor u pogledu zaštite od buke i toplote
 • Mešanje hladnog i toplog vazduha u zavisnosti od potrebe
 • Isključni uređaj u vidu prekidača (obaveza drugih lica)

Posebne odlike

 • Integrisani senzor diferencijalnog pritiska sa mernim otvorima od 3 mm (otporan na prašinu i kontaminaciju)
 • Integrisani prigušivač zvuka sa najmanje 26 dB prigušenja pri 250 Hz
 • Izvršeno fabričko podešavanje ili programiranje kao i provera aerodinamičkih funkcija
 • Zapreminski protok kasnije može biti izmeren i podešen na licu mesta; moguća potreba za korišćenjem dodatnih uređaja za podešavanje

Opis

Varijante

 • TVM-S uređaj za dvostruke vazdušne kanale, priključne prirubnice pod uglom od 60°
 • TVM-S-D uređaj za dvostruke vazdušne kanale sa zvučnom izolacijom, priključne prirubnice pod uglom od 60°
 • TVM: uređaj za dvostruke vazdušne kanale, priključne prirubnice pod uglom od 90°
 • TVM-D uređaj za dvostruke vazdušne kanale sa zvučnom izolacijom, priključne prirubnice pod uglom od 90°
 • Uređaji sa zvučnom izolacijom i/ili dodatnim prigušivačem zvuka tipa TS za veoma stroge zahteve u pogledu zaštite od buke
 • Nije moguća naknadna ugradnja zvučne izolacije

Delovi i karakteristike

 • Uređaj spreman za puštanje u rad, koji se sastoji od mehaničkih delova i regulacionih komponenti.
 • Senzori diferencijalnog pritiska koji određuju srednju vrednost za merenje zapreminskog protoka, jedan na strani priključka hladnog vazduha a drugi na strani prigušivača zvuka
 • Lamela regulatora protoka
 • Integrisani prigušivač
 • Revizioni otvor za čišćenje u skladu sa VDI 6022
 • Fabrički montirane regulacione komponente kompletno sa ožičenjem i cevima
 • Aerodinamičke funkcije svakog uređaja se proveravaju pre isporuke na specijalnoj liniji za baždarenje
 • Podaci za podešavanje nalaze se na nalepnici ili na skali zapreminskog protoka postavljenoj na uređaju
 • Velika preciznost regulacije (čak i sa povezanim kolenom R = 1D)

Dodatni pribor

 • Kompaktni regulator: Kompaktni uređaj koji čine regulator, transmiter diferencijanog pritiska i pokretač
 • Univerzalni regulator: Regulator, transmiter diferencijalnog pritiska i pokretači za specijalne primene

Dodaci

 • Zaptivke (fabrički montirane)

Korisni dodaci

 • Dodatni prigušivač tipa TS

Konstrukcijske karakteristike

 • Pravougaono kućište
 • Priključna prirubnica na strani ventilatora pogodna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • Priključna prirubnica sa žljebom za zaptivku
 • Priključak na strani prostorije podesan za povezivanje na vazdušne kanale
 • Za optimizaciju aerodinamičkih performansi postavljen je deflektor iza regulacionog dempera (klapne)
 • Indikator položaja lamele regulatora protoka spolja na nastavku osovine
 • Toplotna i zvučna izolacija

Materijali i površine

 • Kućište i lopatica klapne od pocinkovanog čeličnog lima
 • Zaptivka regulacionog dempera (klapne) izrađena je od TPE plastike
 • Izolacija od mineralne vune
 • Senzor diferencijalnog pritiska je izrađen od aluminijuma
 • Plastični ležajevi


TVM-S-D, TVM-D

 • Zvučna izolacija izrađena od pocinkovanog čeličnog lima
 • Izolacija od mineralne vune
 • Gumeni elementi za izolaciju buke koja se prenosi preko konstrukcije


Mineralna vuna

 • U skladu sa EN 13501, klasa građevinskog materijala A1, nezapaljivo
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU
 • Kaširana tkaninom od staklenih vlakana u cilju zaštite od habanja za brzine vazduha do 20 m/s
 • Inertna na razvoj gljivica i bakterija

Tehničke informacije

 • Order code
tvm
tvm
tvm
tvm

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150