small_tab1_Serie TVR-Ex
TVR_ex
small_tab1_Serie TVR-Ex
TVR_ex

TVR-Ex

Za regulaciju promenljvog protoka vazduha u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)

Okrugli uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha, odobreni i sertifikovani za potencijalno eksplozivne atmosfere (ATEX)

 • Delovi i izvedba u skladu sa standardom ATEX
 • Odobreno za sve gasove, maglu i isparenja u zonama 1 i 2, sa elektronskom regulacijom dodatno za isparenja u zonama 21 i 22
 • Podesno za regulaciju dovodnog ili otpadnog vazduha kao i za regulaciju diferencijalnog pritiska
 • Elektronske ili pneumatske regulacione komponente
 • Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klasa 4
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Motor sa povratnom oprugom
 • Pomoćni prekidač sa podesivim uklopnim tačkama za detekciju krajnjeg položaja

Primena

Primena

 • Okrugli EXCONTROL uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha tipa TVR-Ex namenjeni su za preciznu regulaciju protoka dovodnog i otpadnog vazduha u sistemima sa promenljivim protokom vazduha
 • Za primenu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)
 • Regulacija protoka vazduha u zatvorenom krugu sa eksternim napajanjem
 • Elektronska ili pneumatska regulacija zapreminskog protoka
 • Isključni uređaj u vidu prekidača (obaveza drugih lica)

Posebne odlike

 • ATEX oznaka i sertifikat
 • ATEX oprema grupa II, odobreno za zone 1 i 2; elektronski regulator takođe za zone 21 i 22
 • Zapreminski protok kasnije može biti izmeren i podešen na licu mesta; konfiguracija je moguća korišćenjem PC softvera

Opis

Konstrukcija

 • Pocinkovani čelični lim
 • P1: Unutrašnji kanal bojen pulverizacijom, srebrno siva (RAL 7001)
 • A2: Unutrašnji kanal od nerđajućeg čelika

Delovi i karakteristike

 • Uređaj spreman za puštanje u rad, koji se sastoji od mehaničkih delova i regulacionih komponenti.
 • Senzor diferencijalnog pritiska koji određuje srednju vrednost za merenje zapreminskog protoka
 • Lamela regulatora protoka
 • Priključak za izjednačavanje potencijala
 • Kablovske uvodnice pogodne za primenu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi
 • Fabrički montirane regulacione komponente kompletno sa ožičenjem i cevima, ispunjavaju zahteve ATEX
 • Aerodinamičke funkcije svakog uređaja se proveravaju pre isporuke na specijalnoj liniji za baždarenje
 • Podaci za podešavanje nalaze se na nalepnici ili na skali zapreminskog protoka postavljenoj na uređaju
 • Velika preciznost regulacije (čak i sa povezanim kolenom R = 1D)

Dodatni pribor

 • Elektronski regulator
 • Pneumatski regulator

Dodaci

 • Pokretač sa pomoćnim prekidačem za detekciju krajnjeg položaja
 • Motor sa povratnom oprugom

Korisni dodaci

 • Dodatni prigušivač zvuka tipa CA za visoke zahteve u pogledu zaštite od buke

Konstrukcijske karakteristike

 • Izvedba i materijali ispunjavaju zahteve EU direktive i smernice za primenu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX)
 • Priključna prirubnica sa zaptivkom za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180

Materijali i površine

 • Kućište i unutrašnja cev izrađeni su od pocinkovanog čeličnog lima
 • Regulacione komponente izrađene su od livenog aluminijuma (pneumatski regulator: plastika)
 • Plastični ležajevi
 • Regulacioni demper (klapna) od nerđajućeg čelika i sa TPE zaptivkom (termoplastični elastomer)
 • Senzor diferencijalnog pritiska je izrađen od aluminijuma
 • Vazdušni kanal (unutrašnja cev) od nerđajućeg čelika ili bojeno pulverizacijom kao opcija

Tehničke informacije

 • Order code
tvr_ex
tvr_ex

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150