small_tab1_Serie TVR
small_tab2_Serie TVR
small_tab1_Serie TVR
small_tab2_Serie TVR

TVR

Za različite primene u standardnim opsezima zapreminskog protoka

Okrugli uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha namenjeni za standardne načine primene za potrebe regulacije protoka dovodnog i otpadnog vazduha u sistemima sa promenljivim protokom vazduha

 • Podesni za regulaciju zapreminskog protoka, pritiska u prostoriji ili pritiska u vazdušnom kanalu.
 • Elektronske regulacione komponente za različite primene (Easy, Compact, Universal i LABCONTROL)
 • Velika preciznost regulacije čak i sa povezanim kolenom (R = 1D)
 • Podesni za brzine protoka vazduha do 13 m/s
 • Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klasa 4
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Zvučna izolacija za smanjenje buke koju generiše kućište
 • Dodatni prigušivač tipa CA, CS ili CF za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha
 • Toplovodni izmenjivač toplote tipa WL i električni grejač vazduha tipa EL za dogrevanje vazduha

Primena

Primena

 • Okrugli VARYCONTROL uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha tipa TVR namenjeni su za preciznu regulaciju protoka dovodnog i otpadnog vazduha u sistemima sa promenljivim protokom vazduha
 • Regulacija protoka vazduha u zatvorenom krugu sa eksternim napajanjem
 • Za regulisanje, prigušivanje ili zatvaranje protoka vazduha u sistemima za klimatizaciju
 • Isključni uređaj u vidu prekidača (obaveza drugih lica)

Posebne odlike

 • Integrisani senzor diferencijalnog pritiska sa mernim otvorima od 3 mm (otporan na prašinu i kontaminaciju)
 • Izvršeno fabričko podešavanje ili programiranje kao i provera aerodinamičkih funkcija
 • Zapreminski protok kasnije može biti izmeren i podešen na licu mesta; moguća potreba za korišćenjem dodatnih uređaja za podešavanje

Opis

Varijante

 • TVR: Uređaj za regulaciju promenljivog protoka vazduha
 • TVR-D: Uređaj za regulaciju promenljivog protoka vazduha sa zvučnom izolacijom
 • TVR-FL: Uređaj za regulaciju promenljivog protoka vazduha sa priključnim prirubnicama na oba kraja
 • TVR-D-FL: Uređaj za regulaciju promenljivog protoka vazduha sa zvučnom izolacijom i priključnim prirubnicama na oba kraja
 • Uređaji sa zvučnom izolacijom i/ili dodatnim prigušivačem zvuka tipa CA, CS ili CF za stroge zahteve u pogledu zaštite od buke
 • Nije moguća naknadna ugradnja zvučne izolacije

Konstrukcija

 • Pocinkovani čelični lim
 • P1: Bojeno pulverizacijom, srebrno siva (RAL 7001)
 • A2: Nerđajući čelik

Delovi i karakteristike

 • Uređaj spreman za puštanje u rad, koji se sastoji od mehaničkih delova i regulacionih komponenti.
 • Senzor diferencijalnog pritiska koji određuje srednju vrednost za merenje zapreminskog protoka
 • Lamela regulatora protoka
 • Fabrički montirane regulacione komponente kompletno sa ožičenjem i cevima
 • Aerodinamičke funkcije svakog uređaja se proveravaju pre isporuke na specijalnoj liniji za baždarenje
 • Podaci za podešavanje nalaze se na nalepnici ili na skali zapreminskog protoka postavljenoj na uređaju
 • Velika preciznost regulacije (čak i sa povezanim kolenom R = 1D)

Dodatni pribor

 • Easy regulator: Kompaktni uređaj koji čine regulator sa potenciometrima, transmiter diferencijanog pritiska i pokretač
 • Kompaktni regulator: Kompaktni uređaj koji čine regulator, transmiter diferencijanog pritiska i pokretač
 • Univerzalni regulator: Regulator, transmiter diferencijalnog pritiska i pokretači za specijalne primene
 • LABCONTROL: Regulacione komponente za sisteme upravljanja vazduhom

Dodaci

 • G2: Kontra prirubnice na oba kraja
 • D2: Zaptivke na oba kraja (fabrički montirane)

Korisni dodaci

 • Dodatni prigušivač zvuka tipa CA, CS ili CF za stroge zahteve u pogledu zaštite od buke
 • Izmenjivač toplote tipa WL
 • Električni grejač vazduha tipa EL

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Priključna prirubnica pogodna za okrugle kanale u skladu sa EN 1506 ili EN 13180
 • Priključna prirubnica sa žljebom za zaptivku
 • Indikator položaja lamele regulatora protoka spolja na nastavku osovine
 • TVR-FL: Prirubnice u skladu sa EN 12220

Materijali i površine

 • Kućište i lopatica klapne od pocinkovanog čeličnog lima
 • Zaptivka regulacionog dempera (klapne) izrađena je od TPE plastike
 • Aluminijumske cevi senzora
 • Plastični ležajevi


TVR-D

 • Zvučna izolacija izrađena od pocinkovanog čeličnog lima
 • Gumeni profil za izolaciju buke koja se prenosi preko konstrukcije
 • Izolacija od mineralne vune


Mineralna vuna

 • U skladu sa EN 13501, klasa građevinskog materijala A2, nezapaljivo
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150