small_tab1_Serie TVRK
TVRK_1
TVRK_2
small_tab1_Serie TVRK
TVRK_1
TVRK_2

TVRK

Za kontaminirani vazduh

Plastični okrugli uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha namenjeni za agresivni otpadni vazduh u sistemima sa promenljivim protokom vazduha

 • Kućište i regulacioni demper (klapna) izrađeni su od vatrootpornog polipropilena
 • Senzor diferencijalnog pritiska se izvlači radi čišćenja
 • Podesni za regulaciju zapreminskog protoka, pritiska u prostoriji ili pritiska u vazdušnom kanalu.
 • Elektronske regulacione komponente za različite primene (Universal i LABCONTROL)
 • Podesni za brzine protoka vazduha do 13 m/s
 • Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klasa 3
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  B


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Sa prirubnicama na oba kraja
 • Kontra prirubnice na oba kraja
 • Plastični dodatni prigušivač tipa CAK za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha

Primena

Primena

 • Okrugli VARYCONTROL uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha tipa TVRK, izrađeni od plastike, prevashodno su namenjeni za regulaciju protoka otpadnog vazduha u sistemima sa promenljivim protokom vazduha
 • Regulacija protoka vazduha u zatvorenom krugu sa eksternim napajanjem
 • Podesno za kontaminirani vazduh
 • Isključni uređaj u vidu prekidača (obaveza drugih lica)

Posebne odlike

 • Integrisani senzor diferencijalnog pritiska koji se izvlači sa mernim otvorima od 3 mm (otporan na prašinu i kontaminaciju)
 • Izvršeno fabričko podešavanje ili programiranje kao i provera aerodinamičkih funkcija
 • Zapreminski protok kasnije može biti izmeren i podešen na licu mesta; moguća potreba za korišćenjem dodatnih uređaja za podešavanje

Opis

Varijante

 • TVRK: Uređaj za regulaciju promenljivog protoka vazduha
 • TVRK-FL: Uređaj za regulaciju promenljivog protoka vazduha sa priključnim prirubnicama na oba kraja

Delovi i karakteristike

 • Uređaj spreman za puštanje u rad, koji se sastoji od mehaničkih delova i regulacionih komponenti.
 • Senzor diferencijalnog pritiska koji određuje srednju vrednost za merenje zapreminskog protoka; može se skidati radi čišćenja
 • Lamela regulatora protoka
 • Fabrički montirane regulacione komponente kompletno sa ožičenjem i cevima
 • Aerodinamičke funkcije svakog uređaja se proveravaju pre isporuke na specijalnoj liniji za baždarenje
 • Podaci za podešavanje nalaze se na nalepnici ili na skali zapreminskog protoka postavljenoj na uređaju
 • Velika preciznost regulacije (čak i sa povezanim kolenom R = 1D)

Dodatni pribor

 • Univerzalni regulator: Regulator, transmiter diferencijalnog pritiska i pokretači za specijalne primene
 • LABCONTROL: Regulacione komponente za sisteme upravljanja vazduhom

Dodaci

 • Kontra prirubnice na oba kraja

Korisni dodaci

 • Plastični dodatni prigušivač zvuka tipa CAK za visoke zahteve u pogledu zaštite od buke

Konstrukcijske karakteristike

 • Okruglo kućište
 • Priključna prirubnica pogodna za sistem vazdušnih kanala u skladu sa DIN 8077
 • Obe priključne prirubnice su istog prečnika
 • Indikator položaja lamele regulatora protoka spolja na nastavku osovine

Materijali i površine

 • Kućište i regulacioni demper (klapna) izrađeni su od vatrootpornog polipropilena (PPs)
 • Senzor diferencijalnog pritiska i klizni ležajevi izrađeni su od polipropilena (PP)
 • Zaptivka regulacionog dempera (klapne) izrađena od hloropenske gume (CR)

Tehničke informacije

 • Order code
tvrk
tvrk
tvrk
tvrk

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150