small_tab1_Serie TVT
TVT_1
TVT_2
TVT_3
TVT_4
small_tab1_Serie TVT
TVT_1
TVT_2
TVT_3
TVT_4

TVT

Za normalne i velike opsege zapreminskog protoka i hermetičko zatvaranje

Pravougaoni uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha namenjeni za standardne načine primene za potrebe regulacije protoka dovodnog i otpadnog vazduha u sistemima sa promenljivim protokom vazduha na mestima gde se zahteva hermetičko zatvaranje

 • Za opsege zapreminskog protoka do 21.000 m³/h ili 5.800 l/s
 • Podesni za regulaciju zapreminskog protoka, pritiska u prostoriji ili pritiska u vazdušnom kanalu.
 • Elektronske regulacione komponente za različite primene (Easy, Compact, Universal i LABCONTROL)
 • Velika preciznost regulacije
 • Podesno za brzine protoka vazduha do 10 m/s
 • Zatvorena klapna zaptiva prema EN 1751, klasa 3
 • Kućište zaptiva prema EN 1751, klasa  C


Opciona oprema i dodatni pribor

 • Zvučna izolacija za smanjenje buke koju generiše kućište
 • Dodatni prigušivač tipa TX za smanjenje buke generisane strujanjem vazduha
 • Izmenjivač toplote sa toplom vodom tipa WT za dogrevanje vazduha

Primena

Primena

 • Pravougaoni VARYCONTROL uređaji za regulaciju promenljivog protoka vazduha tipa TVT namenjeni su za preciznu regulaciju protoka dovodnog i otpadnog vazduha u sistemima sa promenljivim protokom vazduha
 • Regulacija protoka vazduha u zatvorenom krugu sa eksternim napajanjem
 • Za regulisanje, prigušivanje ili zatvaranje protoka vazduha u sistemima za klimatizaciju
 • Isključni uređaj u vidu prekidača (obaveza drugih lica)

Posebne odlike

 • Integrisani senzor diferencijalnog pritiska sa mernim otvorima od 3 mm (otporan na prašinu i kontaminaciju)
 • Izvršeno fabričko podešavanje ili programiranje kao i provera aerodinamičkih funkcija
 • Zapreminski protok kasnije može biti izmeren i podešen na licu mesta; moguća potreba za korišćenjem dodatnih uređaja za podešavanje

Opis

Varijante

 • TVT: Uređaj za regulaciju promenljivog protoka vazduha
 • TVT-D: Uređaj za regulaciju promenljivog protoka vazduha sa zvučnom izolacijom
 • Uređaji sa zvučnom izolacijom i/ili dodatnim prigušivačem zvuka tipa TX za stroge zahteve u pogledu zaštite od buke
 • Nije moguća naknadna ugradnja zvučne izolacije

Konstrukcija

 • Pocinkovani čelični lim
 • P1: Bojeno pulverizacijom, srebrno siva (RAL 7001)

Delovi i karakteristike

 • Uređaj spreman za puštanje u rad, koji se sastoji od mehaničkih delova i regulacionih komponenti.
 • Senzor diferencijalnog pritiska koji određuje srednju vrednost za merenje zapreminskog protoka
 • Regulacioni demperi (klapne)
 • Fabrički montirane regulacione komponente kompletno sa ožičenjem i cevima
 • Aerodinamičke funkcije svakog uređaja se proveravaju pre isporuke na specijalnoj liniji za baždarenje
 • Podaci za podešavanje nalaze se na nalepnici ili na skali zapreminskog protoka postavljenoj na uređaju
 • Velika preciznost regulacije zapreminskog protoka

Dodatni pribor

 • Easy regulator: Kompaktni uređaj koji čine regulator sa potenciometrima, transmiter diferencijanog pritiska i pokretač
 • Kompaktni regulator: Kompaktni uređaj koji čine regulator, transmiter diferencijanog pritiska i pokretač
 • Univerzalni regulator: Regulator, transmiter diferencijalnog pritiska i pokretači za specijalne primene
 • LABCONTROL: Regulacione komponente za sisteme upravljanja vazduhom

Korisni dodaci

 • Dodatni prigušivač zvuka tipa TX za stroge zahteve u pogledu zaštite od buke
 • Izmenjivač toplote tipa WT

Konstrukcijske karakteristike

 • Pravougaono kućište
 • Prirubnice na obe strane, podesno za povezivanje na vazdušni kanal
 • Klapne su na oba kraja povezane preko unutra postavljenih (zatvorenih) zupčanika kojima se klapne pokreću u suprotnom smeru jedna u odnosu na drugu
 • Regulacioni demperi (klapne) sa zamenjivim zaptivkama
 • Indikator položaja lamele regulatora protoka spolja na nastavku osovine
 • Ležajevi sa prstenastim zaptivkama

Materijali i površine

 • Kućište izrađeno od pocinkovanog čeličnog lima
 • Osovina i mehanizam od pocinkovanog čelika
 • Regulacioni demperi (klapne) i senzor diferencijalnog pritiska su izrađeni od aluminijuma
 • Zupčanici od antistatičke plastike (ABS), otporni na temperature do 50 °C
 • Plastični ležajevi


TVT-D

 • Zvučna izolacija izrađena od pocinkovanog čeličnog lima
 • Gumeni profil za izolaciju buke koja se prenosi preko konstrukcije
 • Izolacija od mineralne vune


Mineralna vuna

 • U skladu sa EN 13501, klasa građevinskog materijala A2, nezapaljivo
 • RAL oznaka kvaliteta RAL-GZ 388
 • Biorazgradiva i stoga higijenski bezbedna u skladu sa nemačkim standardom TRGS 905 (Pravilnik o tehničkim normativima za opasne materije) i EU direktivom 97/69/EU

Tehničke informacije

 • Order code
tvt
tvt
tvt

Učitavanje

Informacije o proizvodu

Sertifikati

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Podeli stranicu

Preporuči ovu stranicu

Preporuči ovu stranicu slanjem linka putem email poruke.

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Podeli stranicu

Zahvaljujemo se na Vašoj preporuci!

Vaša preporuka je poslata i biće uskoro isporučena.

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150

Kontakt

Tu smo za vas

Molimo Vas da navedete sadržinu poruke i vrstu zahteva
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Polja označena sa (*) su obavezna polja.

Kontakt

Zahvaljujemo na vašoj poruci!

Vaša poruka je poslata i biće uskoro obrađena.
Naše odeljenje za servisnu podršku će Vas kontaktirati u najkraćem roku.
Za opšta pitanja u vezi proizvoda ili usluga možete takoše da pozovete:
Tel.: +381 11 2622 543 | Fax: +381 11 2624 150